معرفی مسئول آموزش

نام و نام خانوادگی:مهین عباسی
مدرک تحصیلی:لیسانس پرستاری-ارشد روانشناسی
سمت:رابط آموزشی بیمارستان ولی عصر(عج) ممسنی

اهداف:

 •     افزایش کارایی و اثربخشی در ارائه خدمات کارکنان 
 •     ارتقاء سطح کیفی نیروی انسانی 
 •     ارتقاء مهارتهای حرفه‌ای کارکنان
 •     ارتقاء سطح دانش و نگرش کارکنان
 •     توانمندسازی کارکنان از طریق متناسب ساختن دانش ومهارتهای آنها با وظایف جدید
 •     فراهم نمودن بستر لازم برای ارتقاء کارکنان
   

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی لازم جهت برگزاری دوره آموزشی
 •  ایجاد تمهیدات لازم جهت فراهم ساختن امکانات مورد نیاز با هماهنگی مسئولین مربوطه
 •   هماهنگی با استاد جهت حضور در دوره آموزشی
 •   اخذ موافقت جهت مجوزهای مالی دوره
 •   اطلاع رسانی و گزارش بموقع به مسئولین مربوطه
 •   حضور در دوره آموزشی به منظور برگزاری صحیح و مطلوب آن
 •   شرکت در جلسه آزمون حضوری و غیر حضوری و نظارت بر حسن اجرای آن
 •   ارسال اصلاحیه در ارتبا ط با هرگونه تغییرات در مکان و زمان دوره آموزشی وآزمون قبل از اجرای آن
 •   ارسال فرم گزارش پایانی حداکثر 15روز پس از پایان دوره
دوره های آموزشی در حال اجرا

دوره های آموزشی اجرا شده بیمارستان ولی عصر(عج) ممسنی در سال 1393

دوره های اجرا شده بیمارستان ولی عصر(عج) ممسنی سال 1394
تقویم آموزشی

بخشنامه های آموزشی پمفلت آموزشی آسم
کارنامه آموزشی

ریاست بیمارستان

آموزش ضمن خدمت دانشگاه مدیریت بیمارستان
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-9 12:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ