مسئول واحد:مهندس هنگامه قجری
 
شرح وظایف :
 
*وظایف عمومی :
پس از تهیه شناسنامه ها به صورت کاغذی لازم است در نرم افزار ICTM وارد گردد و در صورت جایجائی با خرید تجهیزات جدید ، سایت به روز گردد .
ارسال گزارش فعالیت های انجام شده ( سخت افزار ، نرم افزار ، شبکه و مخابرات ) در قالب فرم های تدوین شده و دستورالعمل های مدیریت ( قالب فرم ها در سایت مدیریت و سایت شبکه رابطین موجود می باشد ) ، به صورت فصلی ( حداکثر تا 30 روز اول فصل بعد ) و سالانه ( تا پایان فروردین ماه سال جدید ) به مدیریت فن آوری و اطلاعات و ارتباطات .
 
انجام مراحل کارشناسی فنی خرید و تأئید فاکتورهای خرید در محدوده سقف مجاز در بخشنامه های ارسال شده از طرف مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه ( معاملات کوچک ) و خرید طبق لیست تجهیزات مجاز که در سایت سخت افزار موجود می باشد .
حضور مستمر در جلسات هماهنگی و بازآموزی های برگزار شده توسط مدیریت و در مواقعی که حضور ممکن نیست کسب اجازه از مدیریت 
 
*وظایف سخت افزاری :
نظارت بر روند خرید تجهیزات رایانه ای
کنترل فنی تجهیزات خریداری شده از نظر تطبیق با فاکتور های تأئید شده
فرایند تعمیرات
 
*وظایف در حوزه شبکه :
نگهداری صحیح از کلیه تجهیزات شبکه اعم از Active و Passive بر اساس استانداردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات
تهیه مستندات جامع شبکه بر اساس استاندارد مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
آگاهی کامل از کاربرد و نحوه عملکرد تجهیزات Active
آگاهی کامل از نحوه ارتباط مرکز تا ساختمان مرکزی و دسترسی به شبکه انترانت و اینترنت
آگاهی کامل از نحوه عیب یابی درونی شبکه و برخورد با مشکلات احتمالی
حفظ ، نگهداری ، پشتیبانی و عیب یابی از نقطه ابتدائی تا انتهائی شبکه موجود .
مطلع نمودن مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات از هر گونه تغییر ، تحول و نیازها
عیب یابی و رفع مشکلات شبکه ای سیستم های کامپیوتری موجود در مرکز مربوطه ( IP و کارت شبکه وآشنائی با سیستم عاول لینوکس و مفاهیم اولیه شبکه (+ Network)
مطلع بودن از انجام هر گونه عملیات عمرانی و تلاش جهت حفظ و نگهداری تجهیزات شبکه
 
*وظایف در حوزه نرم افزار :
پیگیری ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات نرم افزاری و بهبود سیستم
مشاوره به واحد مربوطه جهت مکانیزه کردن فرایندها
هماهنگی با مدیریت فن آوری اطلاعات در خصوص عقد قراردادهای پشتیبانی نرم افزارها
تأئید اتمام کار پروژه ها و یا فاکتورهای نرم افزاری
مطلع بودن از هر گونه تغییر و تحول نرم افزاری
 
*وظایف در حوزه وب سایت
آشنائی با نرم افزار ICARUS و آدرس های وب سایت واحد
آشنائی با استانداردهای تهیه وب سایت ( از طریق بازدید از سایت های متفاوت(
به روز نگه داشتن مطالب وب سایت (اخبار و اطلاعیه و (...
نظارت مستقیم بر روی وب سایت واحد خود ، انتقال مشکلات و پیگیری آنها
 
*وظایف در حوزه HIS
نظارت بر آموزش های ارائه شده از طرف شرکت پیمانکار و گزارش اشکال های احتمالی به کارشناس مسوول آموزش نرم افزار
نظارت بر فعالیت های شرکت پیمانکار در زمان سرویس های دوره ای و تحویل گرفتن قطعات داعی
*وظایف در حوزه اتوماسیون اداری
آگاهی کامل از تنظیمات نرم افزاری اتوماسیون اداری
آشنائی کاربردی با سیستم اتوماسیون اداری جهت آموزش نرم افزار و رفع اشکال به کاربران شاغل در آن واحد
اطلاع رسانی از وضعیت سیستم اتوماسیون اداری و کاربران ( فعال ، تغییر سمت و ... ) در آن مرکز
*وظایف در حوزه مخابرات
آشنائی با عملکرد کلیدهای کنسول مرکز تلفن ( مراکز فاقد رایانه (
آموزش دستگاه مبدل IP ( Voip ) جهت آشنائی با قابلیتهای دستگاه و تسلط کافی بر نحوه عملکرد صحیح دستگاه و عیب یابی آن
نظارت روزانه بر عملکرد صحیح دستگاه Voip و رفع عیوب احتمالی
نظارت بر صحت عملکرد UPS و باطری های مرکز تلفن
 
*وظایف در حوزه اینترنت :
آشنائی با نحوه ساختن VPN و Dial-up و استفاده از امکانات اینترنت FTP2 و FTP ، حجم Down Load و نرم افزارهای جانبی
شناسائی Error های سیستم جهت اتصال به اینترنت
راهنمائی کاربران واحدها جهت گرفتن اشتراک اداری و تأئید نیاز فرم درخواست و یا شخصی و یا اشتراک خطوط ADSL
 
موارد فوق در سایت اینترنت توضیح داده شده است .
شناخت و آشنائی با میزان پهنای باند در دانشگاه و ارائه مشکلات این حوزه به کاربران واحد خود .
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-3-13 0:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ