مسئول واحد: مهندس مــریم غـلامـی

کارشناس تجهیـزات پزشکی
 
شرح وظایف :
1- بررسی نیازهای تجهیزات مراکز
2- پیگیری و تشکیل ماهیانه کمیته تجهیزات پزشکی با حضور اعضاء
3- نظارت بر خرید تجهزات پزشکی مرکز اعم از مصرفی و غیر مصرفی مطابق با امین نامه معاملاتی دانشگاه
4- کنترل و مطابقت تجهیزات پزشکی خریداری شده از شرکت ها با اصل فاکتور در زمان تحویل
5- حضور در زمان نصب و آموزش تجهیزات پزشکی خریداری شده
6- بازدید منظم از تجهیزات پزشکی کلیه بخش های بیمارستان
7- انجام تعمیرات اولیه تجهیزات پزشکی پایه در مراکز
8- نظارت و پیگیری بر انجام کالیبراسیون و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی
9- به روز رسانی شناسنامه تجهیزات پزشکی مطابق با انتظارات و درخواست کارشناس ستادی اداره تجهیزات پزشکی ( درج اطلاعات خرید تعمیرات ، کالیبراسیون ، قرارداد نگهداشت و ... )
10- الزام به شرکت در کارگاههای آموزشی تجهیزات پزشکی برگزار شده توسط اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه
11- نظارت بر نحوه صحیح قراردادهای منعقد شده تجهیزات پزشکی اعم از خرید ، نگهداشت ، کالیبراسیون و ...
12- بازدید از تجهیزات پزشکی اسقاطی مرکز و تأئید اولیه قبل از ارسال به دانشگاه
13- همکاری با سوپروایزر آموزشی بیمارستان جهت استخراج نیازهای تجهیزات پزشکی و برنامه ریزی جهت آموزش پرسنل
14- بازدید روزانه از سایت imed.ir و اخذ آخرین اخبار و اطلاعیه ها و در صورت نیاز اطلاع رسانی به مدیریت و پزشکان
15- بازدید از فروشگاههای عرضه تجهیزات و ارسال فرم بازدید ها به اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه
16- نظارت بر حسن اجرای طرح ثبت تجهیزات پزشکی
17- لزوم اطلاع از آخرین دستورالعمل های آئین نامه مالی و معاملاتی ابلاغ شده دانشگاه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 19:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ