فرایندهای بیمارستانی

اجرای قانون ارتقای بهره وری

احیای بزرگسال

ارائه گواهی ضمانت

ارتقا رتبه پایه به ارشد

ارتقا رتبه خبره و عالی

ارزیابی عملکرد پرسنل

آماده سازی مواد غذایی اولیه

اماده کردن دستگاه دیالیز

انبار سازی و نگهداری مواد غذایی

انتصاب سوپروایزر و سرپرستار

انتصاب مترون

انتصاب مدیر مالی

انتقال بیمار از بخش جراحی عمومی به اتاق عمل

انتقال بیمار به اتاق عمل جراحی زنان

انتقال بیمار لوکال به ریکاروی

انجام NST بیمار

انجام NST سرپایی زایشگاه بیمار

انجام آزمایشات بیوشیمی

انجام تجزیه ادرار

انجام خدمات رادیولوژی در بخش اطفال

انجام دیالیز صفاقی

انجام فیزیوتراپی در بخش اطفال

انجام گروه خونی بیمار

بازدید کارشناس بهداشت حرفه ای از بخش های بیمارستان

بایگانی شدن پرونده

بایگانی کردن مدارک پرسنل

برخورد با بیمار مبتلا به تشنج

بررسی ارتقا طبقه کارکنان

بررسی پرونده بیمار در واحد مدارک پزشکی

برگزاری کمیته های بیمارستانی

بکارگیری نیروی طرحی

به کار گیری نیروی پیمانی و رسمی

بیمار مبتلا به خروسک

بیماران نیازمند مبتلا به بیماریهای ویژه

بیهوش کردن بیمار در اتاق عمل

پاسخ دهی به ارباب رجوع در واحد مدارک پزشکی

پذیرش بیمار جدید دیالیزی

پذیرش بیمار در واحد پذیرش بیمارستان

پذیرش در بخش اطفال

پرداخت ماموریت

تحویل دارو به انبار

تحویل دارو به بخش

تدوین برنامه عملیاتی

ترخیص با رضایت شخصی

تزریق اپرکس به بیمار دیالیزی

تزریق امپول ونوفر به بیماران

تزریق آنتی بیوتیک وریدی

تزریق منیزیوم سولفات در بخش جراحی زنان

تزریق واکسن هپاتیت به بیمار دیالیزی

تعمیرات مورد نیاز داخل بخش های بیمارستانی

تغییر و تحول شیفت

تهیه خط مشی های بیمارستان

توزیع غذای بیماران

توزیع غذای بیماران1

ثبت و آماده سازی نسخ

جراحی عمومی

چک رضایتمندی بیماران

حمام دادن بیماران در تخت

خرید دستگاه مورد دنیاز بخش ها

درآمد اختصاصی بیمارستان

درخواست خرید قطعات تاسیساتی

راهنمای تسکین درد

ترخیص بیمار در بخش اطفال

رفع عیب تجهیزات پزشکی

رفع عیب تجهیزات

روشنایی سنجی بخش های بمارستان

صدور احکام پرسنل استخدامی

فرایند احیا نوزاد

فرایند ارائه پیشنهادات

فرآیند ارتقا یافته انجام آزمایشات

فرایند انتقال بیمار به اتاق عمل زنان

فرایند انتقال نمونه پاتولوژی

فرایند انجام اکو بیمار در سی سی یو

فرایند تحویل دارو به بیمار سرپایی

فرایند تحویل نمونه به آزمایش

فرایند تحویل نمونه به آزمایشگاه

فرایند تزریق کیسه خون به بیمار

فرایند تشریفات جسد

فرایند دارو دادن

فرایند ساکشن بیمار متصل به ونتیلاتور

فرآیند سوچر زدن بیماران

فرایند عودت داروهای اضافی

فرایند لوله گذاری داخل تراشه

فرایند مراقبت از بیمار دچار زخم بستر

کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

کلر سنجی آب آشامیدنی

گرفتن نمونه خون توسط آزمایشگاه از بیماران سرپایی

گزارش گیری از تایمکس

مبارزه با حشرات و جوندگان

مدکاری بیماران بستری


انجام نوار مغز در بخش اطفال

ویزیت بیمار در کلینیک دیابت


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-2-1 13:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ