نام بخش:اطفال 

نام ونام خانوادگی مسئول بخش:خانم عبداله پور
سرپرست علمی:آقای دکتر نگین تاجی
نوع فعالیت :درمانی
تعداد پرسنل :18
تعداد اتاق:11اتاق(3 اتاق 5تخته 2 اتاق ایزوله 6 اتاق دو تخت(
تلفن داخلی بخش:07142531080داخلی 222
ساعت ملاقات :از ساعت 15-تا ساعت17

شرح مختصری از فعالیت بخش:

بخش اطفال در طبقه همکف انتهای راهرو بخش های بستری واقع شده است این بخش به بیماران یک ماهه تا 14ساله و بعضا 18ساله سرویس میدهد که به شرح زیر است :


- ویزیت یماران بستری روزانه توسط پزشک متخصص
-تحویل گرفتن بیماران از شیفت قبل از روی کاردکس وحضور دربالای سر بیمار
-چک کردن بیماران شامل:محل سرم ،دستند شناسایی،میکروست ،دارو،وضعیت عمومی بیماران ،آموزش به بیمار
-چک کردن کارت دارویی ،برگه های سونوگرافی ،درخواست مشاوره بیماران ،
-چارت راند کامل پرونده در شیفت صبح توسط مسئول بخش
-آموزش گروهی به بیماران یک بار در هفته
-پیگیری وگرفتن جواب آزمایشات ودرخواست وسایل مورد نیاز بخش
-نوشتن برنامه هفتگی پرسنل بخش
-بیمار بر حسب نیاز از خدمات تشخیصی و درمانی سایر واحدهای داخلی نظیر رادیولوژی ،آزمایشگاه ،فیزیوتراپی استفاده میکند
-ویزیت روزانه بیماران توسط مددکار اجتماعی
-تعویض ملحفه بیماران روزانه
-وارد کردن کودکان 1-59ماهه در سامانه کودکان پرخطر
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-20 10:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ