مختصری از شرح وظایف مدیر پرستاری : 

برنامه ریزی در زمینه ارتقاء کیفی و بهبود فعالیت های ارائه خدمات مددجویان

 

هدایت و نظارت بر کل کادر پرستاری و فعالیت های آنها

 

شرکت فعال در نهادهای سیاست گذاری و کمیته های درون سازمانی

 

تعیین اهداف ( کوتاه مدت ، میان مدت ، دراز مدت ) مبنی بر نیازها جهت تأمین با حفظ و ارتقای

سطح سلامت و رفاه اجتماعی بیماران با توجه به خط مشی های مرکز متبوع

 

تعیین برآورد سطح مختلف نیروی انسانی ممورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی

تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری

ضریب اشغال تخت بخش های درمان بیمارستان به نفکیک بخش در 6 ماهه اول 1395 

ردیف

بخش

درصد ضریب اشغال تخت

1

بخش اورژانس

121 %

2

بخش داخلی

20/86 %

3

بخش جراحی عمومی

8/86 %

4

بخش جراحی زنان

30/61 %

5

بخش اطفال

80/70 %

6

بخش نوزادان

80/57 %

7

بخش CCU

71/76 %

 

 تعداد پرسنل پرستاری و مامایی 

پرسنل

پرستار

اتاق عمل

بیهوشی

ماما

بهیار

کمک بهیار

بیمار یار

رسمی و پیمانی

72

8

4

7

7

2

0

قراردادی

26

4

5

1

0

3

0

شرکتی

8

1

0

0

0

0

3

طرحی

28

3

5

24

0

0

0

جمع کل

144

16

16

32

7

5

3

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-20 11:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ