فرایندهای سال 96

در زایشگاهNST فرایند انجام

فرایند اعزام نوزاد به سایر مراکز

فرایند انجام مشاوره جهت بیماران بستری در اتفاقات

 

فرایند تحویل و پذیرش بیمار لوکال اتاق عمل

فرایند روش نمونه گیری خون جهت ازمایشات بخش دیالیز

فرایند انتقال بیمار از اورژانس به سایر بخش ها

فرایند امحا زباله های عفونی

فرایند بایگانی کردن پرونده ها

فرایند تحویل و تحول بیمار در بخش اطفال

فرایند سوچر زدن

فرایند انتقال بیمار به سی تی اسکن

فرایند آموزش به بیمار

فرایند پذیرش بستری بیمار

فرایند تریاژ

وورد فرایند شمارش گازها
فرایند مشاوره جهت بیماران بستری

 

فرایند انتقال بیمار به رادیولوژی

فرایند پذیرش بیمار در بخش جراحی زنان

فرایند تکمیل چک لیست پرسنل جدیدالورود

فرایند شناسایی و مراقبت از بیماران با زخم فشاری

فرایتد دارودهی

فرایند انتقال پسماند عادی

فرایند پذیرش بیمار سرپایی در آزمایشگاه

فرایند تلفیق دارویی

فرایند مددکاری بیماران

فرایند احیا قلبی ریوی

فرایند انتقال دارو به بخش

فرایند تحویل بیمار در اتاق عمل

فرایند تهیه ی دارو و لوازم مصرفی داروخانه

 

فرایند ارائه خدمات بصورت کیس متد در بخش اورژانس

فرایند انجام سونوگرافی جهت بیماران بستری غیر اورژانسی

فرایند تحویل نوزاد از اتاق عمل

فرایند جواب دهی ازمایشات بیماران بستری

 

چهار ارتقا فرایند برجسته سال 96
ارتقا فرایند برتر سال 1396نتیجه ارتقاءبخش مربوطه
فرایند پذیرش و تحویل گرفتن بیمار در اتاق عملافزایش شاخص جراحی ایمناتاق عمل
فرایند جواب دهی آزمایشات بیماران بستریکاهش زمان انتظار بیماران و افزایش رضایتمندی بیماران و همراهانآزمایشگاه
فرایند شناسایی و مراقبت از بیماران زخم فشاریکاهش تعداد زخم بسترداخلی
فرایند انجام مشاوره جهت بیماران بستریکاهش مدت زمان انجام مشاوره جهت بیماران بستری  ، افزایش رضایتمندی بیماران و همراهان و بهبود شاخص های اورژانسبخش های بستری

فرایند های  سال 95

 
اتاق عمل تایمکس  دیالیز اسناد و مدارک پزشکی
ccu تغذیه رادیولوژی نوزادان 
اتفاقات  جراحی زنان رسیدگی به شکایات اطفال
آزمایشگاه  جراحی عمومی  مددکاری اعزام مریض
بهبود کیفیت  داخلی زایشگاه تجهیزات پزشکی
 

فرایندهای سال94

فرایندهای مشترک فرایندهای بیمارستانی
 
لیست کلیه فرایندهای( اختصاصی،عمومی و مشترک)ارتقاء یافته

فرآیندهای سال 93
فرایند اعزام بیمار در بخش اطفالفرایند تحویل بیمار از ریکاوری بعد از اتاق عملفرایند ترخیص بیمار از بخش اطفالفرایند نوبت دهی به بیماران در درمانگاه تخصص
فرایند آموزش تجهیزات پزشکیفرایند تحویل دارو از داروخانه توسط بخشهافرایند درج اطلاعات درسایتفرایند تغذیه در بخش ccu
فرایند بیهوش کردن بیمار در اتاق عملفرایند ترخیص بعد از رضایت شخصیفرایند گزارش دهی خطافرایند خون گیری در آزمایشگاه
 

فرآیندهای سال 92
فرایندهای واحد تغذیه و بهداشت محیطفرایندهای بخش دیالیزفرایندهای بخش جراحی زنان فرایندهای دفترپرستاری-حاکمیت بالینی
فرایندهای واحد تاسیساتفرایندهای واحد تجهیزات پزشکیفرایندهای واحد فناوری اطلاعاتفرایندهای طرح تکریم ارباب رجوع
فرایندهای واحد بیهوشی واتاق عملفرایندهای بخش مدارک پزشکی و بایگانیفرایندهای واحد بهداشت حرفه ایفرایندهای واحد آزمایشگاه
فرایندهای بخش اتفاقاتفرایندهای درمانگاه تخصصی-دیابتفرایندهای بخش جراحی عمومیفرایندهای واحد واکسیناسیون
فرایندهای امور مالیفرایندهای بهداشت محیط  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-23 9:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ