2 3 . کمیته اخلاق پزشکی
اعضاء:
1-    رئیس بیمارستان (یا نماینده وی از پرسنل اداری و درمان) : دکتر بابک تقی زاده
2-    یک نفر پزشک از افراد پیشکسوت و با اخلاق : دکتر خداکرم غلامی
3-    مسئول طرح انطباق بیمارستان : لیلا یزدانی زاده
4-    یک نفر روحانی آشنا به امور بیمارستان : هاشم انصاری
5-    مدیر خدمات پرستاری : سعید غلامی
6-    یک نفر پرستار : هر جلسه یک پرستار از یک بخش
7-    دبیر کمیته
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-20 8:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ