2 – 1 . کمیته بهبود کیفیت
 
اعضاء :
1-    رئیس بیمارستان : دکتر بابک تقی زاده  
2-     سرپرست علمی اورژانس : دکتر برزین چوبینه
3-    رئیس بخش داخلی : دکتر خداکرم غلامی
4-    مدیر داخلی بیمارستان : کیهان کردمی
5-    مدیر خدمات پرستاری : سعید غلامی
6-    رئیس حسابداری : عبدالکریم نجاتی
7-    سوپروایزر آموزشی : مهین عباسی
8-    یکنفر از هر زیرکمیته
9-    مسئولین تمام بخشها
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-10-14 7:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ