2 2 . کمیته دارو و درمان
 
اعضاء:
1-    رئیس بیمارستان : دکتر بابک تقی زاده
2-    رئیس بخش داخلی : دکتر خداکرم غلامی
3-    رئیس بخش جراحی عمومی : دکتر برزین چوبینه
4-    رئیس بخش اطفال : دکتر امراله نگین تاجی
5-    مسئول داروخانه : دکتر عبدالعظیم غلامی
6-    مدیر بیمارستان : کیهان کردمی
7-    مدیر خدمات پرستاری: سعید غلامی
8-    یک نفر پرستار : هر جلسه یک پرستار از یک بخش
9-    سرپرستار اتاق عمل و بیهوشی : فرزاد کریمی – سید شهامت حسینی
10-رئیس آزمایشگاه : دکتر عسکر آزمون
11-مسئول بانک خون : علی گره گشا
12-رابط دارویی: مهرافروز ترک نژاد
13-دبیر کمیته
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-20 8:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ