2 5 .کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
اعضاء :
1-    رئیس بیمارستان : دکتر عبداله محمدی
2-    مدیر داخلی بیمارستان : آقای صابر اکبری
3-    مدیر خدمات پرستاری : آقای محمد نبی ا
4-    مسول حفاظت فنی :خانم  مهندس درنا رستمی زرگر
5-    ناظر فنی تاًسیسات : مسلم کریمی
6-    کارشناس مهندسی تجهیزات پزشکی:خانم مهندس  مریم غلامی
7-    دبیر کمیته:خانم  مهندس درنا رستمی زرگر
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-21 11:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ