2 5 .کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
اعضاء :
1-    رئیس بیمارستان : دکتر بابک تقی زاده
2-    مدیر داخلی بیمارستان : کیهان کردمی
3-    مدیر خدمات پرستاری : سعید غلامی
4-    مهندس فرزاد علمداری : کارشناس بهداشت محیط
5-    ناظر فنی تاًسیسات : مسلم کریمی
6-    سوپروایزر آموزشی : مهین عباسی
7-    دبیر کمیته
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-20 8:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ