2 4 . کمیته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات
اعضاء :
1-    رئیس بیمارستان : دکتربابک تقی زاده
2-    مدیر داخلی بیمارستان : کیهان کردمی
3-    مدیر خدمات پرستاری : سعید غلامی
4-    مسئول مدارک پزشکی : حسین پویا نژاد
5-    کارشناسIT بیمارستان :  مهندس هنگامه قجری
6-    رئیس حسابداری : عبدالکریم نجاتی
7-    دبیر کمیته
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-20 8:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ