2 7 .کمیته بهداشت محیط
 
اعضاء :
 
1-    رئیس بیمارستان : دکتر بابک تقی زاده
2-    مدیر داخلی بیمارستان : کیهان کردمی
3-    مدیر خدمات پرستاری : سعید غلامی
4-    مسئول بهداشت محیط : مهندس فرزاد علمداری مهر
5-    مسئول خدمات بیمارستان : سید شاکر حسینی
6-    ناظر فنی تاًسیسات : مسلم کریمی
7-    دبیر کمیته
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-20 8:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ