2 8 . کمیته کنترل عفونت بیمارستانی
 
اعضاء:
1-    رئیس بیمارستان :دکتر بابک تقی زاده
2-    متخص بیماریهای عفونی و تب دار : دکتر مسعود امیریان(رئیس کمیته)
3-    مدیر داخلی بیمارستان : کیهان کردمی
4-    مدیر خدمات پرستاری : سعید غلامی
5-    سوپروایزر کنترل عفونت : مهین عباسی
6-    مسئول واحد بیماریهای واگیردار مرکز بهداشت : شیروان گودرزی
7-    سرپرستاران بخشهای داخلی و اتفاقات : فاطمه گودرزی – سیروس مرادی
8-    رئیس آزمایشگاه : دکتر عسکر آزمون
9-    دبیر کمیته 
 گزارش کار فروردین واردیبهشت ماه سال 1393 واحد کنترل عفونت:
1-    تشکیل کمیته کنترل عفونت بیمارستانی در تاریخ های 20/1/93 و 29/2/93
2- آموزش مبانی کنترل عفونت بیمارستانی در قالب کلاس های آموزشی جهت 70 نفر از پرسنل بیمارستان در تاریخ های 31/2/93 و 1/3/93 در سالن کنفرانس بیمارستان
3-آموزش چهره به چهره حدوداً 50 نفر از پرسنل درمانی و خدماتی در مورد Handrup , Hand washing  
4-   گزارش و بیمار یابی 11 مورد عفونت بیمارستانی دراردیبهشت ماه 1393
5-   آموزش بدو ورود 8-7 نفر از پرسنل طرحی و قراردادی جدید
6-   پیگیری جهت تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل و انجام تیتر آنتی بادی آنها
7- راند مرتب بخش ها و تذکرات مکرر به پرسنل در مورد رفتارهای پر خطر شغلی
8- پیگیری کشت ماهانه بخش ها از طریق آزمایشگاه
9- ارجاع 4 نفر از پرسنلی که موجهه شغلی داشته اند به مرکز بهداشت و مشاوره عفونی آنها
10-گزارش بیماری های واگیر بستری شده در بخش های بستری به مرکز بهداشت شهرستان
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-20 8:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ