2 6 .کمیته ایمنی مادر و نوزاد،ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر
اعضاء :
1-    رئیس بیمارستان : دکتر بابک تقی زاده
2-    مدیر بیمارستان : کیهان کردمی
3-    یکنفر متخصص کودکان و نوزادان : دکتر محمدعلی مرادی – دکتر امراله نگین تاجی – دکتر نوذر بناوی
4-    یک نفر متخصص زنان و زایمان : دکتر سیما ثابت عهد
5-    کارشناس تغذیه : پوران حیدری
6-    سوپروایزر آموزشی : مهین عباسی
7-    مدیر خدمات پرستاری : سعید غلامی
8-     یک نفر پرستار و ماما : ترجیحاً مسئول بخش زنان
9-    کارشناس تنظیم خانواده : آفرین احمدی
10-کارشناس تنظیم خانواده از شبکه رستم : سمیه بوستانی
11-رابط آموزش شیردهی بیمارستان : یکی از پرستاران بخش زنان،؟
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-20 8:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ