نام ونام خانوادگی: آقای صابر اکبری
سمت:مدیر داخلی
مدرک تحصیلی:
آدرس پست الکترونیکی:
شماره تماس:07224232243
شماره فاکس:07224232241
 


نام ونام خانوادگی:محمد نبی اکبری
سمت:مدیر خدمات پرستاری
آدرس پست الکترونیکی:
شماره تماس:07224232245
شماره فاکس:07224232241
 


معرفی واحد
نام ونام خانوادگی:عبدالکریم نجاتی
سمت:رییس حسابداری
مدرک:کارشناس حسابداری
آدرس پست الکترئنیکی:
شماره تماس:07224232123
شماره فاکس:07224232241
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-9 12:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ