لیست پزشکان متخصص بیمارستان ولی عصر(عج) ممسنی
داخلیدکتر محمودی-دکترخداکرم غلامی-دکتردادفر
چشم  دکتر اسماعیلی-دکتر رضایی
اطفال دکترمرادی-دکترنگین تاجی- دکتربناوی-دکترگودرزی
گوش وحلق و بینی دکتر کرمی- دکترشجاعیان
زنان دکترثابت عهد-دکتررحمانی-دکترعباسی
اعصاب و روان دکترموسوی
قلب و عروق دکتر جوکار
ارتوپدی دکترغلامی-دکترامینیان
پوست و مو وزیبایی دکتر حیدری-دکتررزم آور-دکترکرایی
کلیه و مجاری ادراری دکتراصلانی
مغز و اعصاب دکترنیکنام
بیهوشی دکترضرغامی-دکتربویراحمدی-دکترقائمی
جراحی عمومی دکتر بمانا- دکترابطحی
 رادیولوژیست

 دکترمسعودکریمی-دکترحسینی الهاشمی

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-16 8:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ