فرایندهای  طرح تکریم ارباب رجوع


1-فرایند پذیرش بیماران جدید دیالیزی

2- فرایند آمادگی بیمار جهت سزارین در بیمارستان

3-فرایند تحویل ببیمار از ریکاوری اطاق عمل به بخش جراحی زنان

4- فرایند ترخیص بیمار در بخش جراحی زنان

5-فرایند پذیرش بیمار در واحد پذیرش و مدارک پزشکی

6-فرایند برسی خطا

7- فرایند فعال سازی برنامه عملیاتی اضطرلری در زمان وقوع بحران

8- فرایند توزیع مواد غذایی طبخ و آماده شده برای بیماران و پرسنل

9-فرایند انجام آزمایشات بیوشیمی

10-فرایند خونگیری در آزمایشگاه

11-فرایند بیهوشی در اتاق عمل

12- فرایند پذیرش بیماران در اتفاقات

14- فرایند ویزیت بیماران اورژانسی

15- فرایند گرفتن ecg

16-فرایند نوبت دهی به بیماران درمانگاه

17- فرم مشاوره بیماران دیابتی

18- فرم رضایتمندی

19- فرایند پذیرش بیمار از بخش جراحی عمومی به اتاق عمل

20- فرایند پاسخدهی به ارباب رجوع در واحد بایگانی


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-24 10:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ