در برنامه تحول نظام سلامت:
             بیماران دارای دفترچه بیمه(تأمین اجتماعی، بیمه سلامت، نیروهای مسلح، کمیته امداد امام خمینی (ره)) در صورت بستری شدن  10%کل هزینه بستری را پرداخت می نمایند.
بیماران دارای دفترچه بیمه خدمات درمانی روستایی درصورتی که با فرم ارجاع پذیرش شوند 5% هزینه بستری را پرداخت می نمایند.

      موارد خودکشی، اعمال جراحی زیبایی، بستری در بخش منتخب (VIP)، اتاق یک تخته، ضرب و جرح و حوادث ترافیکی از شمول برنامه فوق خارج می باشد

       بیمارستان در طول بستری، مجاز به ارجاع همراه بیمار به بیرون جهت تهیه دارو، ملزومات مصرفی و خدمات تشخیصی درمانی تحت شمول برنامه نمی باشد.

      هزینه زایمان طبیعی 100% رایگان است
در صورت وجود هر گونه سئوال و شکایات در خصوص برنامه تحول نظام سلامت طبق مراحل ذیل اقدام نمایید
تماس با شماره تلفن 09395760679 که در اختیار سوپروایزر بیمارستان می باشد .
مراجعه به دفتر سوپروایزر بیمارستان در شیفت عصر و شب
تماس با شماره 1590
ارسال پیامک به سامانه 20001590
در صورت دسترسی به اینترنت ارسال سئوال و شکایات به پایگاه اینترنتی
Tahavol.behdasht,gov.ir
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-5 9:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ