خدمات درمانی

-    اصل دفترچه بیمار
-  کپی از صفحه اول دفترچه
- تأئید کارشناس بیمه
- جهت نوزادان معرفی نامه از بیمه خدمات درمانی الزامی است

-    اصل دفترچه درمان
- کپی از صفحه اول دفترچه
- یک سری برگ دفترچه ( دستور پزشک جهت بستری )
- تأئید کارشناس بیمه
-جهت بیماران فرزند دختر بالای 15 سال اصل شناسنامه و کپی تمام صفحات الزامی است.
- کپی از تمام صفحات شناسنامه بیمار الزامی است .
نیروهای مسلح
-    اصل دفترچه بیمار
- کپی از صفحه اول دفترچه 2 برگ
- یک سری برگ دفترچه دستور پزشک جهت بستری
- تأئید کارشناس بیمه
 جهت بیمارانی که سرباز و یا خانواده سرباز ( وظیفه ) باشند ارائه معرفی نامه از یگان خدمتی الزامی می باشد
کمیته امداد
-    ارائه معرفی نامه از طرف کمیته امداد
- کپی از کارت کمیته امداد الزامی است .
-استفاده از کارت کمیته امداد فقط مختص بیماران ساکن شهر که تحت پوشش کمیته امداد می باشند .
شرکت نفت
-    شاغلین شرکت نفت ( اصلی ، همسر و فرزند ) + کانون بازنشستگان
- کپی از صفحه اول دفترچه + یک سری برگ ( دستور پزشک )
افراد تبعه 2 شاغلین ( پدر ، مادر ، برادرو خواهر ) هزینه به صورت 3/1 محاسبه می گردد
وزارت نیرو

 -    ارائه معرفی نامه از طرف سازمان محل خدمت
- کپی از صفحه اول دفترچه و برگ دفترچه
وزارت نیرو بیمه ایران
-    ارائه معرفی نامه از طرف بیمه ایران محل خدمت
کپی از صفحه اول دفترچه و برگ دفترچه

بهداری زندان
-    ارائه معرفی نامه از طرف بهداری زندان
بیمه تکمیلی ایران ، بنیاد شهید و بنیاد جانبازان
-    کپی از کارت بیمه تکمیلی
- 2 سری کپی از دفترچه
- 3 سری کپی از کارت ملی یا شناسنامه بیمار
- کپی از برگ شرح عمل ، بیهوشی ، خلاصه پرونده
- یک برگ از بن کارت تکمیلی
بیمه ایران پرسنل دانشگاه علوم پزشکی  
-کپی کارت ملی پرسنل

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-5 9:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ