بسمه تعالی
شماره تلفن های بیمارستان ولی عصر ( عج ) ممسنی
 
نام واحد
تلفن
نام واحد
تلفن
نام واحد
تلفن
مرکز تلفن
202-0
آشپزخانه
208
 
 
رئیس
203
کارپرداز
248
کولیز
253
مسئول دفتر رئیس
235
انبار
230
دیالیز
204
مدیریت
270
ناظرفنی تأسیسات
444
اورژانس
239
دفتر پرستاری
215
کارشناس بهداشت
265
سی تی اسکن
221
دفتر بیمه
210
تجهیزات پزشکی
266
دفتر حاکمیت بالینی
286
حسابداری
269
لاندری
237
تجهیزات پزشکی
266
رئیس حسابداری
276
تأسیسات
230
فناوری اطلاعات
267
امور مالی
207
CSR
236
تلفنخانه
3-07142531080
داروخانه
205
سوپروایزر
228
 کارشناس بهداشت حرفه ای وتایمکس256
رسیدگی به اسناد و هزینه ها
211
اتفاقات
232،274
 بایگانی مدارک پزشکی241
راننده آماده
212
صندوق اتفاقات
209
فاکس 
07142532241
نگهبانی ورودی
216
اتاق پزشک
229
 
 
نگهبانی
213
بیماران خاص
258
  
بخش داخلی
268-218
آزمایشگاه
277
مدد کاری 247
بخش جراحی عمومی
219
رادیولوژی
233،228
شماره های voip 
CCU
249
درمانگاه
262
تجهیزات پزشکی
5131
اتاق عمل
250،255،242
واکسیناسیون
279
رییس حسابداری
5132
زایشگاه
234
غربالگری
243
دفتر مدیریت-مترون
5129
زنان
225
درمانگاه زنان
259
دفتر سرپرستی
5130
نوزادان
219
پذیرش
272
 
 
اطفال
222
بایگانی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-5 9:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ