کتابچه  راهنمای اعتبار بخشی
 

 پیشگیری و بهداشت محیط

مدیریت استرلیزاسیون

 مدیریت بهداشت محیط

 مدیریت پسماند

 مدیریت خدمات رخشویخانه

  مدیریت اطلاعات

فن آوری اطلاعات

 مدیریت اطلاعات سلامت

  

مدیریت خدمات پاراکلنیک

طب انتقال خون

فیزیو تراپی

مدیریت آزمایشگاه

مدیریت آزمایشگاه

 مدیریت دارو و تجهیزات

مدیریت تجهیزات پزشکی

مدیریت دارو

 مدیریت و رهبری

بهبود کیفیت

تامین و تسهیلات اقامت

تیم حاکمیتی

تیم مدیریت اجرایی

حوادث و بلایا

مدیریت خطا

مدیریت غذایی

مدیریت منابع انسانی
 مراقبت و درمان

مراقبت های اورژانس

مراقبت های جراحی و بی هوشی

مراقبت های حاد

مراقبت های عمومی
 رعایت حقوق گیرندگان خدمت

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 19:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ