کتابچه  راهنمای اعتبار بخشی
 

 پیشگیری و بهداشت محیط

مدیریت استرلیزاسیون

 مدیریت بهداشت محیط

 مدیریت پسماند

 مدیریت خدمات رخشویخانه

  مدیریت اطلاعات

فن آوری اطلاعات

 مدیریت اطلاعات سلامت

 مدیریت دارو و تجهیزات

مدیریت تجهیزات پزشکی

مدیریت دارو

  

مدیریت خدمات پاراکلنیک

طب انتقال خون

فیزیو تراپی

مدیریت آزمایشگاه

مدیریت آزمایشگاه

 مدیریت و رهبری

بهبود کیفیت

تامین و تسهیلات اقامت

تیم حاکمیتی

تیم مدیریت اجرایی

حوادث و بلایا

مدیریت خطا

مدیریت غذایی

مدیریت منابع انسانی
 مراقبت و درمان

مراقبت های اورژانس

مراقبت های جراحی و بی هوشی

مراقبت های حاد

مراقبت های عمومی
 رعایت حقوق گیرندگان خدمت

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 19:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ