بسمه تعالی

برنامه پزشکان متخصص در درمانگاه تخصصی

بیمارستان ولی عصر ( عج ) ممسنی

روزهای هفته

نوع تخصص

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

قلب و عروق

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

دکترجوکار

-

داخلی

 -

دکتر محمودی

دکتردادفر

 

دکتر محمودی

دکترغلامی

دکتردادفر

-

دکتر محمودی

دکترغلامی

دکتردادفر

دکتردادفر

-

کلیه و مجاری ادراری

-

دکتراصلانی

-

-

-

دکتراصلانی

-

         -

دکتراصلانی

        -

-

-

جراح عمومی

دکترابطحیان

دکتربمانا

-

-

دکتر بمانا

-

-

دکتر ابطحیان

-

دکترابطحیان

-

-

پوست

دکترحیدری

دکترحیدری

دکتررزم آور

-

دکترحیدری

دکترحیدری

دکترحیدری

دکترحیدری-دکترکرایی

دکتر زریر حیدری

دکتر حیدری

دکتر حیدری

-

گوش و حلق و بینی

-

-

-

-

-

-

دکتر کرمی

دکترشجاعیان

-

-

-

-

ارتوپدی

-

-

-

-

-

دکترامینیان

دکتر غلامی

-

-

-

-

-

زنان

دکترتنگستانی

دکترتنگستانی

دکترتنگستانی

دکتررحمانی

دکترتنگستانی

دکتررحمانی

-

دکترثابت عهد

دکتر تنگستانی

-

-

-

عفونی و تب دار

-

-

-

-

-

-

-

-

دکتر سالاری

-

-

-

اطفال

دکترگودرزی

-

دکترگودرزی

-

-

دکترگودرزی

-

-

دکترگودرزی

-

دکترگودرزی

-

مغز و اعصاب

-

-

-

دکترنیکنام

-

-

-

-

-

-

-

-

اعصاب و روان

دکترموسوی

-

-

-

-

            -

-

-

دکترموسوی

-

دکتر موسوی

 

چشم

-

-

-

-

دکتراسماعیلی

-

دکتر رضایی-دکترخسروی

-

-

-

-

-

واکسیناسیون

پارسایی

-

-پارسایی

 پارسایی-پارسایی---پارسایی-
   

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

سونوگرافی

-

-

-

-

-

--

 

-

-

-

-

-

بیهوشی

 

بیهوشی

 

بیهوشی

 

بیهوشی

 

بیهوشی

 

بیهوشی

 

 

                                                 
  
تلفن داخلی : 83-42531080 داخلی 262
    نوبت دهی  کلیه پزشکان همان روز می باشد 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-12 20:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ