بسمه تعالی

برنامه پزشکان متخصص در درمانگاه تخصصی

بیمارستان ولی عصر ( عج ) ممسنی

روزهای هفته

نوع تخصص

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

قلب و عروق

دکترجلالی

-

دکترجلالی

-

دکترجلالی

-

دکترجلالی

-

دکترجلالی

-

دکترجوکار

-

داخلی

دکترمحمودی

-

دکترمحمودی

 

-

دکترغلامی

-

دکترمیرزاد

-

دکترغلامی

دکترمیرزاد

دکترمیرزاد

-

کلیه و مجاری ادراری

-

دکتراصلانی

-

-

-

دکتراصلانی

-

         -

دکتراصلانی

        -

-

-

جراح عمومی

 

دکترابطحیان

-

-

دکترابطحیان

-

-

دکتر جمشیدی

-

دکترجمشیدی

-

-

پوست

-

-

دکتررزم آور

-

دکترحیدری

-

-

-

دکتر زریر حیدری

-

-

-

گوش و حلق و بینی

-

-

-

-

-

-

دکتر کرمی

-

-

-

-

-

ارتوپدی

-

دکترمحمدی

-

دکترمحمدی

-

-

دکتر غلامی

دکترمحمدی

-

دکترمحمدی

-

-

زنان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

عفونی و تب دار

دکترامیریان

-

دکترامیریان

-

دکترامیریان

-

دکترامیریان

-

دکترامیریان

-

دکترامیریان

-

اطفال

دکترگودرزی

-

دکترگودرزی

-

-

دکترگودرزی

-

-

دکترگودرزی

-

دکترگودرزی

-

مغز و اعصاب

-

-

-

دکترنیکنام

-

-

-

-

-

-

-

-

اعصاب و روان

دکترموسوی

-

-

-

-

            -

-

-

دکترموسوی

-

-

 

چشم

دکترموسوی

-

دکترموسوی

-

دکتراسماعیلی11 به بعد

-

دکترخسروی

-

دکترموسوی

-

دکترموسوی

-

واکسیناسیون

پارسایی

-

-پارسایی

 پارسایی-پارسایی---پارسایی-
 دیابت و غربالگری  

دیابت

-

-

-

-

-

دیابت

-

-

-

سونوگرافی

-

-

-

-

-

--

 

-

-

-

-

-

بیهوشی

 

بیهوشی

 

بیهوشی

 

بیهوشی

 

بیهوشی

 

بیهوشی

 

 

                                                 
  
تلفن داخلی : 83-42531080 داخلی 262
    نوبت دهی  کلیه پزشکان همان روز می باشد 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-27 8:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ