بسمه تعالی
شماره تلفن های  بیمارستان ولی عصر ( عج ) ممسنی
 
نام واحد
تلفن
نام واحد
تلفن
نام واحد
تلفن
مرکز تلفن
202-0
آشپزخانه
208
نگهبانی درب ورودی
268
رئیس
203
خدمات
248
کولیز
253
مسئول دفتر رئیس
235
انبار
230
دیالیز
204
مدیریت
270
ناظرفنی تأسیسات
278
اورژانس
239
دفتر پرستاری
215
کارشناس بهداشت
265
سی تی اسکن
221
دفتر بیمه
210
تجهیزات پزشکی
266
 دفتر حاکمیت بالینی
286 
حسابداری
269
لاندری
237
 تجهیزات پزشکی
 266
رئیس حسابداری
276
تأسیسات
230
فناوری اطلاعات
267
امور مالی
207
CSR
236
تلفنخانه 
07224231080 
داروخانه
205
سوپروایزر
228
  07224231081
رسیدگی به اسناد و هزینه ها
211
اتفاقات
232،274
 
 07224231082
راننده آماده
212
صندوق اتفاقات
209
 
07224231083 
فیزیوتراپی
280
اتاق پزشک
229
فاکس 
 07224232241
نگهبانی
213
بیماران خاص
258
  
بخش داخلی
218
آزمایشگاه
277
 مدد کاری  247
بخش جراحی عمومی
219
رادیولوژی
233،228
شماره های voip 
CCU
249
درمانگاه
262
تجهیزات پزشکی 
 5131
اتاق عمل
250،255،242
واکسیناسیون
279
 رییس حسابداری
 5132
زایشگاه
234
غربالگری
243
 دفتر مدیریت-مترون
 5129
زنان
225
درمانگاه زنان
259
دفتر سرپرستی 
 5130
نوزادان
214
پذیرش
272
 
 
اطفال
222
بایگانی
241
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-24 9:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ